Advertisements

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ คือเครื่องมือทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองงานทางด้านการคำนวณของมนุษย์เป็นหลัก โดยการทำงานจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเราเรียกกลุ่มคำสั่งนี้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม